Gotowe projekty

domów jednorodzinnych


Adaptacja projektu


Gotowe projekty domów jednorodzinnych wymagają adaptacji.
Jeśli zdecydują się Państwo na zakup “projektu gotowego” (np. Z oferty HG Atelier), przed złożeniem go w stosownym Urzędzie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę – projekt gotowy musi zostać zaadoptowany przez lokalnego Architekta.
Adaptacja projektu polega na dostosowaniu go do warunków lokalnych obowiązujących w konkretnym miejscu inwestycji:
 tzn:
1. Warunków określonych w Decyzji WZiZT, lub Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, dot. Dopuszczalnej formy zabudowy.
(Najczęściej wprowadzane zmiany w tym zakresie to np.: zmiana kąta nachylenia dachu, zmiana wysokości budynku, zmiana wymiarów zewnętrznych budynku etc.)
2. Warunków lokalizacyjnych – czyli stref klimatycznych, parametrów działki budowlanej oraz lokalizacji mediów.
(Najczęściej wprowadzane zmiany w tym zakresie to np.: adaptacja fundamentów do warunków gruntowych, sprawdzenie (i ewentualna korekta) elementów konstrukcyjnych budynku (np. więźby dachowej) ze względu na strefy – wiatrową i śniegową., wyprowadzenie wewnętrznych instalacji w kierunku odpowiednim do ich przyłączenia (ze względu na warunki przyłączy) etc.)
3. Sporządzeniu Projektu Zagospodarowania Terenu (wrysowanie budynku na aktualnej mapie syt.-wys. służącej do celów projektowych, oraz sporządzenie niezbędnych opisów dot. m.in. Bilansu terenu, Zagospodarowania mas ziemnych, Odprowadzenia wód opadowych, Informacji BiOZ, etc.)
4. Sporządzeniu "projektowanej charakterysyyki energetycznej" budynku (na podstawie konkretnych warunków lokalizacyjnych)
5. Osobistych wymagań Inwestora
(najczęściej dot. Zmian w układzie funkcjonalnym, zmian w rodzaju zastosowanych materiałów (ściennych, dachowych, etc.)

Wszystkie zmiany wprowadzane w ramach adaptacji projektu powinny zostać naniesione na oryginalnej dokumentacji projektowej kolorem czerwonym, trwałą i czytelną techniką, oraz opieczętowane i podpisane przez osobę adaptującą (posiadającą stosowne uprawnienia)

Zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie - wydajemy bezpłatnie.


Ważne: Nawet w przypadku zakupu projektu gotowego, który w całości spełnia warunki lokalne, oraz nie wymaga wprowadzenia żadnych zmian w dokumentacji – Adaptacja Projektu jest również konieczna. (ogranicza się wtedy do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu, wpisania na projekcie danych Inwestora oraz lokalizacji inwestycji, a także opieczętowania i podpisania projektu przez Architekta Adaptującego)
Zobacz inne projekty domów

Projekty domów: Projekt domu HG-Z1
Projekt domu HG-Z1 zobacz »
Projekty domów: Projekt domu HG-T1
Projekt domu HG-T1 zobacz »
Projekty domów: Projekt domu HG-I18A
Projekt domu HG-I18A zobacz »
zobacz wszystkie »


Zobacz projekty
Projekty domów o pow. < 120m2
Projekty domów o pow. 120-150m2
Projekty domów o pow. > 150m2

wszystkie projekty domów »
Znajdź projekt
Symbol projektu
Powierzchnia
Typ domu
Garaż
Informacje
SYSTEM - DOM INTELIGENTNY
 
! ZAMÓW KATALOG !
 
Zamów katalog
 
HG Atelier POLECA
copyright by HG Atelier Autorska Pracownia Projektowa Gotowe projekty domów jednorodzinnych ul. Grenadierów 7c, 30-085 Kraków
warunki sprzedaży | projekty domów - zawartość | zmiany w projekcie | projekty domów | gotowe projekty domów | zamówienie | kontakt | mapa strony